Användaravtal

Här följer kyrkLANs användaravtal som alla användare måste acceptera för att få registrera sig och/eller anmäla sig till våra LAN

Regler och vilkor

  1. Alkohol och droger (som inte är del av medicinering) tolereras EJ under LANet, inte i någon form eller färg. Den som ertappas med alkohol eller droger, eller påverkad av något av dessa, blir omedelbart hemskickad och avstängd från kyrkLAN.
  2. Rökning tolereras EJ inomhus. Den som ertappas blir omedelbart hemskickad och avstängd från kyrkLAN.
  3. Varje deltagare är personligen ansvarig för sina handlingar, och kommer hållas ersättningsskyldig av kyrkLAN för alla eventuella skador på lokal eller materiel som deltagaren orsakat. Medveten skadegörelse är grund för hemskickande och avstängning.
  4. I övrigt litar vi på deltagarnas känsla för ordning och reda, och sunt förnuft, vad gäller nedskräpning och uppförande. Den som efter tillsägelse fortfarande inte sköter sig blir hemskickad. För att upprätthålla ordningen på LANet har LANstaben rätt att neka personer tillträde till LANet, och när som helst skicka hem den som inte följer de regler som gäller.
  5. För att räknas som deltagare måste en dator medfölja deltagaren. Det går inte att anmäla sig och bara glassa runt, och därmed blockera en plats för någon annan som vill vara med. Alla platser ska kunna utnyttjas.
  6. kyrkLAN tar inget ansvar för trafiken på nätverket, eller innehållet i deltagarnas datorer. Inte heller tar kyrkLAN något ansvar för viruskontroll, skador på deltagarnas utrustning, eller förlust av data eller medhavd utrustning. Dock kommer vi naturligtvis jobba för att LANet ska bli så säkert och trevligt som möjligt.
  7. Inbetalade avgifter återbetalas inte vid hemskickning.

  8. LANstaben kommer fotografera under LANet, och dessa bilder kommer i både retuscherad och oretuscherad form publiceras på kyrkLANs hemsida. Alla deltagare godkänner i och med sin registrering att detta sker, och är medvetna om att de medvetet eller omedvetet kan synas på bilderna. LANstaben äger rättigheterna till bilderna, och bestämmer enväldigt över hur de används. En deltagare kan, på begäran, vid fototillfället välja att den tagna bilden (där deltagaren måste vara identifierbar) ska raderas/ej publiceras.
  9. LANstaben har rätt att godtyckligt släppa in tillfälliga besökare (inte extra deltagare). För alla situationer som inte täcks in av ovanstående regler gäller att LANstaben's ord är lag. Bit ihop eller packa ihop. Livet kan vara hårt ibland.